Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alle regels, waarmee u te maken kunt krijgen bij het uitoefenen van uw onderneming.

Als ondernemer hebt u dagelijks met het ondernemingsrecht te maken. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de rechtsvorm van uw onderneming (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of B.V.), de door u te hanteren algemene voorwaarden, de door u met derden af te sluiten contracten, het aannemen of ontslaan van werknemers enzovoorts.

Voor alle vragen op het gebied van het ondernemingsrecht bent u bij Van Rooy Van Kessel Advocaten aan het juiste adres. Van Rooy Van Kessel Advocaten heeft zich specifiek toegelegd op het ondernemingsrecht en adviseert u graag, zodat u eventuele misstappen kunt voorkomen.

Bij het ondernemingsrecht kunt u onder andere denken aan:
 • opstellen en beoordelen van contracten (waaronder algemene voorwaarden)
 • fusies en overnames
 • adviseren en procederen over aansprakelijkheden en contracten
 • advies over financiering
 • corporate recovery
 • arbitrage
 • mediation bij uiteenlopende geschillen
 • geschillen tussen/met aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, crediteuren
 • personele herstructurering
 • financiĆ«le herstructurering
 • management buy out
 • management buy in
 • een doorstart
 • intellectueel eigendomsrecht, zoals merkenrecht en auteursrecht
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • jaarrekeningenrecht
 • vennootschapsrecht
Webdesign: Animo Reclame Tilburg