Huurrecht

Met betrekking tot de huur van onroerende zaken onderscheidt de wet de navolgende drie categorieën:

  • Woonruimte;
  • Middenstandsbedrijfsruimte (winkels, café’s, restaurants enz.);
  • Overige bedrijfsruimte (fabriekspanden, kantoren enz.).

Van belang daarbij is, dat voor elke categorie een eigen wettelijk regiem geldt. Daarbij is voorts relevant om te benadrukken, dat de wet de huur van woonruimte en middenstandsbedrijfsruimten in sterke mate dwingendrechtelijk heeft geregeld. Dat betekent, dat u van deze wettelijke regels niet bij (huur)contract kunt afwijken. Indien u dat desondanks toch doet, zijn deze afwijkende bepalingen niet rechtsgeldig.

Voorts is het voor u, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, van belang te realiseren, dat de wettelijke bepalingen met name zijn ingegeven door de sterke huurbescherming, die een huurder krachtens de wet geniet.

Het is daarom belangrijk, dat u, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, zich op voorhand goed laat adviseren, alvorens een huurcontract aan te gaan. Dit kan u veel ellende in de toekomst besparen. Van Rooy|Van Kessel Advocaten is met name gespecialiseerd in de problematiek van de huur en verhuur van onroerende zaken, zodat u bij ons hiervoor op het goede adres bent. Soms is het voeren van een gerechtelijke procedure over de huur echter noodzakelijk. Ook voor juridische bijstand in dergelijke procedures bent u bij de advocaten van Van Rooy | Van Kessel Advocaten aan het goede adres.
Webdesign: Animo Reclame Tilburg