Onroerend goed

Bij de oplevering van een bouwproject zijn doorgaans diverse partijen betrokken. Het gevolg daarvan is, dat vele juridische aspecten daarbij een rol spelen. Zelfs na de oplevering blijft dit het geval. Zo komen conflicten over (verborgen) gebreken niet zelden voor. Ook een conflict met uw buurman over hoe een erfdienstbaarheid uitgelegd dient te worden, is aan de orde van de dag.

Wanneer u met een dergelijk conflict te maken krijgt, is het prettig als u hierbij bijgestaan wordt door een professional met verstand van zaken. Onze advocaten houden zich bezig met alle aspecten op het gebied van onroerende zaken. Zij zijn niet alleen gespecialiseerd op het brede terrein van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht, maar kunnen u daarnaast tevens adviseren op het gebied van (beperkte) zakelijke rechten, koop, conformiteit en burenrecht.

Hebt u een conflict op het gebied van onroerend goed? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten. Indien u vragen hebt over bijvoorbeeld uw juridische positie of een juridisch advies wilt inwinnen, kunt u bij ons terecht.

Hierbij kunt u onder andere denken aan vragen c.q. conflicten met betrekking tot:
 • onroerende zaken
 • aanbesteding
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • grondverwerving
 • projectontwikkeling
 • bouwrecht
 • planschade
 • nadeelcompensatie
 • koop- en/of huurovereenkomsten
 • appartementsrechten
 • burenrecht
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht
Webdesign: Animo Reclame Tilburg