Insolventierecht

Het insolventierecht heeft betrekking op hetgeen juridisch mogelijk en onmogelijk is indien het slecht gaat met een bepaalde persoon en/of onderneming. U doet als ondernemer dag in dag uit uw uiterste best. Uw inspanningen worden beloond, uw bedrijf wordt een succes. Desondanks kan het voorkomen dat u, dan wel uw onderneming, om welke reden dan ook, in financiële problemen geraakt. Het kan ook gebeuren, dat één van uw debiteuren liquiditeitsproblemen heeft en surseance van betaling of het faillissement aanvraagt. Ook natuurlijke personen kunnen failliet worden verklaard als zij hun schulden niet meer kunnen voldoen. Ook deze problematiek valt onder het insolventierecht.

Wilt u advies bij het faillissement van uw debiteur? Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en hebt u juridisch advies en/of begeleiding nodig? Bent u het niet eens met een dwangakkoord? Kunt u uw schulden niet meer betalen en wordt het tijd voor actie? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten. De advocaten van Van Rooy Van Kessel Advocaten kunnen u adequaat informeren en adviseren. Bovendien krijgt u van ons precies die ondersteuning die u nodig hebt.

Bij het insolventierecht kunt u onder andere denken aan:
 • (her)financiering
 • (onderhandse) schuldregelingen en crediteurenregelingen
 • het voorbereiden van surseances en faillissementen
 • begeleiding tijdens surseances en faillissementen
 • acquisities en desinvesteringen ingeval van insolventie
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • zekerheidsrechten
 • continuïteitsvraagstukken
 • schuldverrekeningskwesties
 • misbruikwetgeving
 • schuldsanering
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
Webdesign: Animo Reclame Tilburg