Tarieven

Om de toegankelijkheid voor u laagdrempelig te houden, bieden wij de mogelijkheid tot een eerste vrijblijvend gesprek van een half uur. Tijdens dit gesprek kan bezien worden of u überhaupt wel een zaak hebt en of u wellicht in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (in de volksmond ook wel “toevoeging” genoemd).

Uurtarieven

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 195,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% omzetbelasting. Om de kosten overzichtelijk te houden, hanteren wij het principe van maandelijkse facturering. Afhankelijk van het soort zaak, alsmede het belang van de zaak kan met u een afwijkende regeling worden overeengekomen.

Toevoegingen

Afhankelijk van uw inkomen en uw eigen vermogen komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U hoeft dan niet ons uurtarief te betalen, maar slechts een eenmalige eigen bijdrage en de door derden aan ons in rekening gebrachte (externe) kosten, zoals griffierecht van de rechtbank, uittreksels enzovoorts. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt, of u al dan niet in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja, wat de hoogte van uw eigen bijdrage is. Onze advocaten kunnen een dergelijke toevoeging voor u aanvragen. Binnen enkele weken ontvangt u dan een bericht van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan kunnen wij uw zaak alsnog in behandeling nemen op basis van ons uurtarief.
Webdesign: Animo Reclame Tilburg