Incasso

De problematiek van de incasso heeft betrekking op de regels, die gelden voor het innen van uw vorderingen. Voor u is het uiteraard van belang, dat u uw vorderingen betaald krijgt. Het is immers uw eigen geld. Uw vordering kan zowel betrekking hebben op een factuur aan uw klant als op een door u uitgeleend bedrag aan een “goede” vriend. Het is vervelend, indien uw debiteur niet wenst te betalen. Het wordt pas echt vervelend, indien uw debiteur financieel aan de grond dreigt te raken. Immers, wat blijft er dan over van uw vordering?

Van Rooy | Van Kessel Advocaten is in staat uw vordering snel en doeltreffend te innen. Op basis van de door u aangeleverde informatie, uw relatie met de debiteur en een voorafgaand overeen te komen tarief, verzorgen wij het gehele incassotraject van sommatie tot executie. Van Rooy Van Kessel Advocaten is vertrouwd met het doorlopen van het gehele incassotraject. Daarbij kunt u denken aan de navolgende werkzaamheden:
  • de correcte implementatie en toepassing van uw algemene voorwaarden
  • het doen uitgaan van sommaties
  • het leggen van conservatoire beslagen
  • het voeren van incassoprocedures (eventueel via een kort geding)
  • het aanvragen van het faillissement van uw debiteuren
  • borgstellingen
  • bankgaranties
Webdesign: Animo Reclame Tilburg