Bouwrecht

Bouwrecht heeft betrekking op regels, die tot doel hebben bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het gaat om stedenbouwkundige zaken en deels privaatrechtelijk van aard, waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en (onder)aannemer. Onze advocaten staan opdrachtgevers, aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij met het geven van adviezen en het voeren van procedures voor civiele rechters, maar bijvoorbeeld ook in bouwarbitrages voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Hebt u een geschil met uw aannemer over meer-/minderwerk? Hebt u vragen over een aannemingsovereenkomst? Bent u aansprakelijk gesteld voor bouwschade? Wilt u hulp bij het aanvragen van de juiste bouwvergunningen? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten. Met al uw bouwgerelateerde problemen bent u immers bij ons aan het juiste adres.

Bij bouwrecht kunt u onder andere denken aan:
 • oplevering
 • afrekening van meerwerk
 • bouwgaranties
 • exploitatieovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden, waaronder UAV89, AVA92, RVOI, DNR, enz.
 • aanbestedingen
 • bouwtijdoverschrijding
 • retentie
 • minderwerk
 • beëindiging van aanneming van werk
 • gebreken/bouwfouten
 • contractbreuk
 • uitleg van bestek
 • vertragingsclaims
 • bouwschades
Webdesign: Animo Reclame Tilburg