Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft kwesties waarbij overheidsinstellingen (met name gemeenten en provincies) zijn betrokken. Zo beschrijft het bestuursrecht de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van besluiten. Ook regelt het bestuursrecht de wijze waarop een overheidsinstantie behoorlijk bestuur dient te voeren. Het is aan de ene kant het middel voor de overheid om de samenleving te besturen, maar biedt tevens waarborgen voor de burgers ten opzichte van het overheidsbestuur. In de wet ligt de bevoegdheid van bestuursorganen om besluiten te nemen vast, op welke wijze bestuursorganen besluiten nemen en de termijnen waarbinnen deze besluiten genomen worden.

Hebt u vragen over een bestemmingsplan? Wilt u een vergunning aanvragen voor het aanbouwen van een serre aan uw huis? Hebt u overlast van de kroeg bij u in de buurt? Bent u het niet eens met een beslissing van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap? Wilt u schade op de overheid verhalen? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten. Ook als u gewoon wilt weten wat uw rechten zijn en juridisch advies wilt inwinnen, kunt u bij ons terecht.

Bij het bestuursrecht kunt u onder andere denken aan:

 • bestemmingsplannen
 • bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • bouwvergunningen
 • bezwaarschriften
 • milieuvergunningen en -ontheffingen
 • nadeelcompensatie (schadevergoeding)
 • planschadeclaims
 • projectontwikkeling
 • overheidsaansprakelijkheid
 • subsidies
 • procedures bij de bestuursrechter
 • procedures bij de Raad van State
Webdesign: Animo Reclame Tilburg