Arbeidsrecht

Of u nu werkgever of werknemer bent, in beide gevallen hebt u daardoor te maken met bepalingen van het arbeidrecht.

Het arbeidsrecht is een veelzijdig en daardoor complex rechtsgebied. De regelgeving op dit gebied is telkens aan grote veranderingen onderhevig. Daarnaast kent het arbeidsrecht vele fatale termijnen. Een ondoordachte of te late beslissing brengt veelal grote nadelige consequenties met zich mee. Dit dient uiteraard voorkomen te worden. Het is dan ook zaak, dat u, wanneer u zich op het gebied van het arbeidsrecht begeeft, zich laat bijstaan door een professional met verstand van zaken. Onze advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn. Dit geldt zowel voor u als werkgever, dan wel voor u als werknemer.

Onze advocaten houden zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zo kunnen onze advocaten u niet alleen terzijde staan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook in het geval van een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer weten zij hoe tijdig en adequaat te handelen. Hierdoor is het vaak mogelijk, dat conflicten buiten de rechter om beslecht worden. Mocht een gerechtelijke procedure echter onafwendbaar zijn, dan schromen onze advocaten er niet voor deze weg te bewandelen.

Hebt u vragen of een conflict op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten, zij staan u graag met raad en daad terzijde.

Samengevat kunt u hierbij denken aan:
 • individuele arbeidsovereenkomsten (IAO)
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO)
 • managementovereenkomsten
 • bedrijfsreglementen
 • reorganisaties
 • overgang van een onderneming
 • medezeggenschapkwesties
 • arbeidsvoorwaarden
 • concurrentie- en/of relatiebedingen
 • arbeidsconflicten
 • ontslag (opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst)
 • vaststellingsovereenkomsten
 • afvloeiingsregelingen (kantonrechtersformule)
Webdesign: Animo Reclame Tilburg