Agrarisch recht

Het agrarisch recht is de verzamelnaam voor alle juridische zaken, die te maken hebben zowel met de agrarische onderneming in al haar facetten als met de agriër als ondernemer zelf. Daarbij is van belang, dat in het kader daarvan zowel de regels van het algemene burgerlijk recht van toepassing zijn als de bijzondere wet- en regelgeving op dit terrein.

Hebt u vragen over (het opstellen van) een pachtovereenkomst? Wilt u advies over de wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu? Is uw bedrijf aansprakelijk gesteld voor schade? Bent u het niet eens met een geweigerde vergunning? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten. Zij bezitten een uniek specialisme op het terrein van het agrarisch recht en staan u graag met raad en daad bij.

Bij agrarisch recht kunt u onder andere denken aan:
 • pacht
 • ruilverkaveling
 • onteigening
 • vergunningen
 • bestemmingsplannen
 • subsidies
 • productaansprakelijkheid
 • productierechten
 • oeslagrechten
 • algemene vergunningverlening
 • rechtsvormen (maatschap, vennootschap onder firma, B.V.)
 • productaansprakelijkheid
 • bedrijfsoverdracht
Webdesign: Animo Reclame Tilburg